3 ay önce
#40 Alıntı
M320 de, satış işlemi sırasında stoklar ekranında iken standart yapıda fiyatlar gösterilmemektedir. İlgili ürünler satış listesine eklendiğinde Fiyat algoritmaları dikkate alınarak fiyatlar eklenmektedir.

Bazı firmalardan gelişmiş fiyat listesi kullanmadıklarından, tanımlanan tekil fiyatın ürün ekranlarında görünmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda uyarlama ile tekil fiyatın listede gösterilmesi mümkündür.

Bu kapsamda değiştirilmesi gereken SP_XXX_ITEMS store prosedürüdür. İlgili prosedürde yer alan NAME3 satırını açıklama satırına aldıktan sonra, alt yada üst satırına aşağıdaki kodu yazınız.

Bu kod yazıldıktan sonra, Stoklar ekranına girdiğinizde ürüne ait tekil fiyat listede görünecektir.
****************
(SELECT TOP 1 (ISNULL( CASE CL.CURSYMBOL WHEN '' THEN 'TL' ELSE CL.CURSYMBOL END,'₺') + ' ' + REPLACE(FORMAT(PRICE,'C','en-US'),'$','')) FROM LG_003_PRCLIST PL LEFT OUTER JOIN L_CURRENCYLIST CL ON PL.CURRENCY = CL.CURTYPE WHERE PL.PTYPE=2 AND PL.CARDREF = LG_003_ITEMS.LOGICALREF and PL.ACTIVE = 0 and PL.BEGDATE <= GETDATE() and PL.ENDDATE >= GETDATE() AND PL.CLSPECODE = '' AND PL.GRPCODE='' AND PL.TRADINGGRP = '' AND PL.PAYPLANREF = 0) as NAME3,
*****************

Olası problemler!
1. Birden çok fiyat kullanıyorsanız ve fiyat cari kod, özel kod, ticari işlem grubu veya ödeme planına bağlı değilse ilk fiyatı alıp getirecektir.
2. Birden çok birimli ürünlerde farklı birime ait fiyatlar gelebilir.
0